Poprzednia wersja

W dniu 28 sierpnia 2016 r. w Ryczowie zorganizowano dożynki gminy Spytkowice, w których udział wziął parlamentarzysta Andrzej Pająk. Święto plonów rozpoczęto od Mszy Świętej Dziękczynnej w kościele parafialnym w Ryczowie, koncelebrowanej przez proboszcza parafii Ryczów, a po Mszy barwny korowód, prowadzony przez Gminną Orkiestrę Dętą przejechał ulicami Ryczowa. Część oficjalną rozpoczął występ Gminnej Orkiestry Dętej z Ryczowa, po którym odbył się obrzęd dożynkowy podczas którego Starostowie dożynek przekazali Wójtowi Gminy kosz z płodami ziemi oraz bochen chleba. Podczas uroczystości nie zabrakło punktów gastronomii, stoisk handlowych, stoisk promocyjnych, wystawionych przez lokalne organizacje, piekarnie oraz firmy z terenu Gminy, wystaw rękodzielnictwa. Przygotowano również szereg atrakcji dla dzieci