Poprzednia wersja

W poniedziałek 3 września 2018 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Ks. Franciszka Gołby w Bachowicach miała miejsce Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019, która była połączona z oddaniem do użytku budynku szkolnego po generalnym remoncie. Termomodernizacja objęła budynek w środku i na zewnątrz. Remont Szkoły trwał nieprzerwanie od czerwca 2017 roku do sierpnia 2018 roku. W uroczystości wziął udział senator Andrzej Pająk. Tego dnia dokonano również odsłonięcia tablicy pamiątkowej, uwieczniającej rozbudowę i przeprowadzenie gruntownego remontu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły. Temat przewodni przedstawienia pt. Był taki wrzesień… jest wrzesień 2018 – dotyczył wybuchu II wojny oraz 200-lecia szkolnictwa w Bachowicach, które Szkoła będzie świętować przez cały rok szkolny.