Poprzednia wersja

W niedzielę 3 czerwca 2012 r. Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach otrzymało certyfikat świadczący o tym, że przystąpiło ono jako 209 szkoła w Polsce do Klubu Przodujących Szkół Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska, a także zasłużyło na tytuł Bezpiecznej Szkoły oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpiecznej Szkoły.

Na tę uroczystość zostali zaproszeni znakomici goście, nie zabrakło senatora Andrzeja Pająka, posła Marka Łatasa, wicemarszałka województwa małopolskiego Wojciecha Kozaka, wiceprzewodniczącego Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Dariusza Piwowarskiego. Na spotkanie przybyli również lokalni samorządowcy, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, reprezentanci stowarzyszeń.

Senator Andrzej Pająk podkreślił, słowami poetów Asnyka i Norwida, jak ważne jest kształcenie młodzieży – i że nie uczą się oni dla rodziców, dziadków, ale dla życia. Wtórował mu poseł Marek Łatas, dodając, że młodzież uczy się dla siebie, bo w przyszłości będzie miała z tego, co dowie się w szkole, wymierne korzyści.

Pełna treść przemówienia senatora Andrzeja Pająka.

Pani Dyrektor

Stefania Pilch

Gimnazjum

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

w Sułkowicach

Z okazji przystąpienia gimnazjum do Klubu Przodujących Szkół Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, pragnę na Pani ręce przekazać słowa podziękowania, uznania i szacunku dla całej społeczności szkolnej, która swoje zaangażowanie, działanie, swoją pracę i poświęcenie skupia na nauczaniu i wychowywaniu młodzieży. Pochylanie się i czuwanie nad polską kołyską, by wychodziło z niej pokolenie prawych i szlachetnych ludzi, jest najszlachetniejszym zajęciem.

Czasy są niełatwe, wiele jest sił, które pragną zredukować człowieka do czystej materii, pomnażanie kapitału czyniąc jego podstawowym celem, który, gdy zostanie osiągnięty, przynosi korzyść tylko nielicznej grupie ludzi. Chcą go wykorzenić z historii, oderwać od wartości i wyrwać mu Boga z serca, uczynić z niego kosmopolitę, który ma być produktem ideologii aktualnie będącej na piedestale.

W kontekście tych wydarzeń nasze myśli kierujemy z nadzieją w kierunku szkoły i nauczycieli. Od tej instytucji i ludzi ją tworzących oczekujemy, że będą oni ostoją wychowania patriotycznego, nauczania historii i kształtowania młodego człowieka, dumnego z bycia Polakiem.

Na jakiej glebie mają wyrastać takie pokolenia? Czym ma być nawożona ta ziemia, by wydała owoc obfity? Jakim materiałem wymościć gniazdo, by wyfruwały z niego orły zdolne do podniebnych lotów? Wspaniałą odpowiedź daje nam poeta Adam Asnyk:

„ Zawsze z tej samej życiodajnej strugi

Czerpiemy napój, co pragnienie gasi

Żywi nas zasób pracy plemion długi.”

…………

„A grób proroka, mędrca, bohatera

Jasnych żywotów staje się kołyską”

A grobów narodowych bohaterów u nas dostatek! Od Mieszka I i Bolesława Chrobrego po Jana Pawła II. Nie jesteśmy narodem na dorobku, mamy wspaniałą historię, która jest usłana mogiłami wybitnych pisarzy, uczonych, ludzi kultury, świętych; postaci znanych i wielkich, ale też rzeszy bezimiennych żołnierzy i powstańców. Ileż jest grobów Polaków poza granicami kraju! A gdzie ich nie ma? Wśród nich ważne jest miejsce spoczynku wielkiego patrona tej szkoły, kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Jak na Monte Cassino wyrosły przepiękne maki, „bo zamiast rosy piły polską krew”, tak na tutejszej ziemi, na ziemi gminy i miasta Sułkowice wyrosną przepiękne zastępy młodzieży, gdy będą pić życiodajne soki płynące z własnej, polskiej kultury i historii. Takich pokoleń, kształtowanych pod przewodnictwem przemożnego patrona tego gimnazjum, Wielkiego Prymasa Tysiąclecia, Stefana Kardynała Wyszyńskiego, z całego serca życzę Waszej społeczności.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Pająk

Senator Rzeczypospolitej Polskiej