Poprzednia wersja

W poniedziałek 12 marca 2018 r. w sali Filharmonii Krakowskiej odbyła się gala konkursowa III edycji konkursu „Patria Nostra”. W małopolskiej edycji konkursu, który ma charakter ogólnopolski, wzięły udział zespoły uczniowskie z 101 szkół, w tym 7 zza wschodniej granicy. Trzyosobowe zespoły przygotowały pod okiem opiekunów 30-sekundowe filmy animowane lub 45-sekundowe filmy dokumentalne (w tym fabularyzowane), opowiadające wybrany fragment historii Polski. W gali wziął udział senator Andrzej Pająk, który ufundował dla laureatów nagrody, które wręczył wraz organizatorami konkursu. Zwyciężyła grupa z Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, która wykonała animację dotyczącą warszawskiej akcji pod Arsenałem Grup Szturmowych Szarych Szeregów 26 marca 1943 r., mającej na celu odbicie z rąk niemieckich Janka Bytnara „Rudego”.

Drugą nagrodę zdobyli przedstawiciele Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie na Litwie za film na temat obrony Lwowa w 1918 r., a trzecią grupa ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tarnawie Dolnej za film o uprowadzeniu i zamordowaniu ks. Jerzego Popiełuszki.

Blisko 400 prac wykonanych w trakcie dotychczasowej edycji konkursu jest dostępnych w internecie pod adresem: www.konkurs-patrianostra.pl.