Poprzednia wersja

W dniu 16 marca 2019 r. podczas uroczystej gali finałowej konkursu historycznego Patria Nostra, która odbyła się w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie, uczniowie odebrali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Wśród uczestników gali był senator Andrzej Pająk, patron konkursu.

Budowanie nowoczesnego patriotyzmu przy użyciu nowoczesnych technologii to hasło konkursu historycznego Patria Nostra. Edycja małopolska konkursu adresowana była do uczniów z Małopolski oraz młodzieży polskiej i polonijnej z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, państw Unii Europejskiej i USA. Konkurs miał na celu propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej, budowanie poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków.