Poprzednia wersja

W dniu 16 maja br. w Beskidzkim Centrum Zabawki Drewnianej w Stryszawie odbyły się uroczystości z okazji I Dnia Patriotyzmu. Inicjatywa radnych gminy Stryszawa i nauczycieli miejscowego gimnazjum skierowana została na popularyzację postaw patriotycznych wśród młodzieży. Na uroczystości nie zabrakło senatora Andrzeja Pająka, lokalnych władz samorządowych i oświatowych, duchowieństwa i nauczycieli którzy wysłuchali koncertu pieśni patriotycznych przygotowanych przez młodzież gimnazjalną, po którym odbył się konkurs wiedzy o Powstaniu Styczniowym. Okolicznościowe przemówienie wygłosił senator Andrzej Pająk.

Oto treść wystąpienia parlamentarzysty.

NIECHŻE WIĘC GROBY OZWĄ SIĘ WŚRÓD WAS…

Z wielkim szacunkiem i uznaniem pragnę się odnieść do pięknego pomysłu, by zorganizować I Dzień Patriotyzmu, jednocześnie wyrażam przekonanie, że zostanie on przekształcony w cykliczny element w programie wychowania patriotycznego w gminie. Dziękuję za zaproszenie, w którym została umieszczona pierwsza zwrotka sonetu XIII Adama Asnyka mówiąca, że przeszłość, chociaż nie wraca „w dawnej postaci”, to „jednak nie umiera”, jest wiecznie żywa dla człowieka, dla narodu i karmi coraz to nowe pokolenia życiodajnymi sokami. Do jakiego wydarzenia chcemy w sposób szczególny w tym I Dniu Patriotyzmu powrócić i przypomnieć o nim? Powracamy do Powstania Styczniowego z okazji 150 – lecia jego wybuchu. To wielkie i jakże ważne wydarzenie w naszych dziejach Senat Rzeczypospolitej Polskiej uczcił specjalną uchwałą – ustanawiając rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego. Mam ogromną satysfakcję, że spotkał mnie tak wielki zaszczyt i w dniu 3 sierpnia 2012r. mogłem głosować jako członek Izby Wyższej, Was reprezentujący, za przyjęciem tej uchwały.


W uchwale tej czytamy: „Trudna historia i bolesne doświadczenia były źródłem siły i wytrwałości w walce o niepodległość całych pokoleń Polaków. Legenda i etos Powstania Styczniowego legły u podstaw odrodzonej Polski, a poświęcenia powstańców doprowadziły do odrodzenia naszej państwowości po 123 latach niewoli w 1918r.”

We wspomnianym XIII sonecie Adam Asnyk tak pisze dalej:

„Zmarłych pokoleń idealna sfera

W żywej ludzkości wieczne ma siedlisko

A grób proroka, mędrca, bohatera

Jasnych żywotów staje się kołyską”

My dzisiaj mówimy odważnie, wprost: chcemy, aby nasza własna polska historia była nam kołyską, by nadawała nam ona kształt naszego myślenia, chcemy w niej wzrastać i nią się pożywiać, pić jej ożywcze i życiodajne soki.

„Rok 1863 stoi na przełomie naszych dziejów; stara Polska umiera – nowa się rodzi. Na przełomie dziejów staje epokowe zdarzenie – powstanie narodu, walka orężna, długo zalewająca krwią i pożogą ziemię naszą. Na progu nowoczesnego życia społecznego stoją wydarzenia 1863 roku. Wyrasta mur olbrzymi, dzieląc pokolenia od pokoleń, czyniąc nowe życie, zamykając stare – mur, na którym tryskają ogniem pisane cyfry 1,8,6,3. Płonęły te cyfry świadomie dla myślących, bezwiednie dla wszystkich, tworząc i kształtując duszę nowego, popowstaniowego Polaka – nowe zjawia się załomy duszy, inne nerwy, całkiem odmienny sposób odczuwania i reagowania. Pod wpływem roku 1863 rodzi się inna Polska, z innym ujęciem życia i jego zadań. Skutki sięgają tak daleko, że śmiało rzec można, że dziś jeszcze, gdy dziecko na świat przychodzi, jest obciążone rokiem 1863. […]Niechże więc groby ozwą się wśród was, niech mówią swoim własnym językiem.” – tak pisał Marszałek Józef Piłsudski w 1923 roku w swoich rozważaniach w Sulejówku.

Słowa tego wielkiego Polaka powinny docierać do nas szczególnie teraz, w obecnych czasach, gdy nasz kraj coraz energiczniej chce się obedrzeć z tradycji, patriotyzmu, narodowej tożsamości i wiary katolickiej. Czyni się to również między innymi poprzez deprecjonowanie bohaterstwa naszych przodków sprzed 150 lat. My tutaj chcemy poprzez ten I Dzień Patriotyzmu pokazać zupełnie inną postawę. Postawę, którą tak pięknie ukazywał Marszałek Piłsudski. Chcemy być Polakami żyjącymi jak nasi przodkowie, od zawsze w Europie, a nie jakimiś nowoczesnymi Europejczykami wyzutymi z historii i tradycji, pozbawionymi wartości, obdartymi z tożsamości. Chcemy żyć swoimi świętościami i pielęgnować własne ideały, nie chcemy odrywać się od przeszłości, od naszych polskich korzeni. Wskazanie daje nam, wspominany już dzisiaj, Adam Asnyk w wierszu „Miejcie nadzieję”

„Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje

A przechowywać ideałów czystość,

Do nas należy dać im moc i zbroję

By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość”

Niech takie dni jak ten dzisiejszy, tutaj w gminie Stryszawa, przyczynią się do tego w pełni, niech uczą normalnego, zdrowego patriotyzmu, zwyczajnej miłości do Ojczyzny, a nie do bliżej nieokreślonej europejskości, nowoczesności wyzutej z wartości pozornie zwanej postępem. Niech na zawsze naszymi świętymi znakami pozostaną Orzeł Biały, ale nie czekoladowy lub biały bocian. Biało – czerwona, a nie błękitna flaga czy różowe baloniki, Święty krzyż, a nie sierp, młot czy inne narzędzie. Niech Polska zawsze Polską pozostanie, niech na tej drodze umacniają nas Ci, co 150 lat temu upomnieli się o Polskę, o wolną i niepodległa Polskę.

Stryszawa, dnia 16 maja 2013r.