Poprzednia wersja

W dniu 22 sierpnia 2015 r. w Stawach Monowskich obchodzono uroczyście dożynki. W uroczystościach dożynkowych udział wziął senator Andrzej Pająk. Część oficjalna święta rozpoczęła się Mszą Świętą, po której na placu przed remizą nastąpiło otwarcie dożynek i przemówienia zaproszonych gości. Następnie na ręce wójta Gminy Oświęcim został złożony wieniec dożynkowy, a sołtys otrzymał bochen chleba. W dalszej części uroczystości zaprezentowali się kolejni miejscowi artyści. Na zakończenie tej części imprezy młodzież zatańczyła poloneza. Potem rozpoczął się wielogodzinny festyn.