Poprzednia wersja

W dniach 29 września – 1 października 2017 r. senator Andrzej Pająk przebywał w Wilnie i rejonie wileńskim biorąc udział w licznych imprezach polonijnych, na czele z dożynkami. Świętowanie rolników rozpoczęło się od uroczystego korowodu, w którym wzięły udział wszystkie gminy. Nie zabrakło oficjalnych przemówień i wystąpień, list wicemarszałka Senatu RP Marii Koc, odczytany został przez senatora Andrzeja Pająka, członka Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Święto Plonów przy dworku marszałka Józefa Piłsudskiego w Pikieliszkach co roku jest okazją do dzielenia się nie tylko tym, co zebrali rolnicy, ale także niepowtarzalną atmosferą gościnnej Wileńszczyzny, do której mieszkańcy może nieco się już przyzwyczaili, a która tak zadziwia gości. Na scenie wystąpiły zespoły z Wileńszczyzny a także goście z Polski i z Białorusi