Poprzednia wersja

W niedzielę 3 września 2017 r. w Lgocie senator Andrzej Pająk wziął udział w święcie plonów gminy Tomice. Uroczystości dożynkowe, wpisane w cykl imprez Festiwalu Doliny Karpia, rozpoczęły się Mszą Świętą dziękczynną za plony, która została oprawiona w kościele parafialnym w Witanowicach. Po niej goście w barwnym korowodzie przemaszerowali do Lgoty, bowiem to sołectwo było w tym roku gospodarzem dożynek. Na terenie dawnej szkoły należącym do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota odbyła się główna część niedzielnych uroczystości. Po powitaniu rolników, mieszkańców Gminy i zaproszonych gości dożynkowy chleb gospodarzowi gminy wójtowi Witoldowi Grabowskiemu wręczyli przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich Lgoty wraz z sołtysem wsi Lgota Stanisławem Zającem. Po zabraniu głosu przez zaproszonych gości na scenie zaprezentowały się gminne zespoły: Zespół Śpiewaczy ”Wesołe Gosposie” z Witanowic, Galeria Artystyczna działająca przy OKGT, Zespół Śpiewaczy „Radoczanki” z Radoczy, Orkiestra Dęta z Zygodowic, Zesół Śpiewaczy „Tradycja” z Tomic, Teatrzyk Trele Morele oraz Zespół Śpiewaczy „Woźniczanki” z Woźnik.