Poprzednia wersja

W niedzielę 22 sierpnia 2021 roku w Wysokiej odbyły się Dożynki Gminne, których głównym organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, a współorganizatorami Wójt Gminy Jordanów, KGW „Wysocanki” z Wysokiej i OSP Wysoka. W uroczystościach wziął udział senator Andrzej Pająk. Dożynkowe świętowanie rozpoczęło się od przemarszu barwnego korowodu dożynkowego do kościoła parafialnego i uroczystej mszy świętej, a po nabożeństwie korowód dożynkowy udał się przed remizę OSP, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Po oficjalnym powitaniu wszystkich zebranych, starostowie dożynek przekazali na ręce Wójta Gminy dożynkowy bochen chleba z prośbą, by dzielił go mądrze i sprawiedliwie.  Następnie wspólnie ze starostami, senatorem RP Andrzejem Pająkiem i radnym Województwa Małopolskiego Robertem Bylicą, podzielono dożynkowy chleb i poczęstowano nim wszystkich zebranych.

Kolejnym punktem dożynkowych uroczystości było ośpiewanie wieńców dożynkowych przez panie z kół gospodyń i wręczenie dożynkowych koszyków gospodarzowi gminy. Każde koło zaprezentowało iście bogaty repertuar, a wśród przyśpiewek nie zabrakło podziękowań i próśb. Dożynki były okazją do wręczenia odznak regionalnych „za zasługi dla Gminy Jordanów”, z kolei społeczność strażacka z Wysokiej podziękowała władzom gminy za dotychczasową pomoc i zaangażowanie w rozwój jednostki.