Poprzednia wersja

W niedzielę 19 sierpnia 2018 r. o godzinie 14.00 odprawiona została Msza Święta Dożynkowa w trakcie, której podziękowano za tegoroczne plony w gminie Lubień. Po zakończonej Mszy Świętej uczestnicy udali się na plac przy Remizie OSP w Skomielnej Białej, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Rozpoczęło je wystąpienie Wójta Kazimierza Szczepańca, który powitał przybyłych gości zarówno tych z Polski jak również z gmin partnerskich ze Słowacji i z Francji, podziękował rolnikom za ich pracę. Następnie głos zabrał senator Andrzej Pająk. Po ośpiewaniu wieńców dożynkowych, przez zespoły regionalne z terenu naszej Gminy, gospodarze dożynek wręczyli Wójtowi tradycyjny bochen chleba upieczonego z tegorocznych plonów. W trakcie uroczystości dożynkowych Wójt i Przewodniczący Rady Gminy po raz kolejny wręczyli nagrody rolnikom z terenu Gminy Lubień oraz w konkursie „Swięta Korpiela”. Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa taneczna.