Poprzednia wersja

W dniu 21 sierpnia 2016 r. Andrzej Pająk wziął udział w dożynkach w Harbutowicach w gminie Sułkowice. W swoim wystąpieniu senator nawiązał do chleba, który jest niezbędny i w pałacu, i w chruścianej chacie oraz do pracy potrzebnej do wyprodukowania okruszyny chleba. A zwłaszcza gdy ziarno na ten chleb trzeba wydrzeć górskiej, kamienistej ziemi. – Ale to właśnie tu, w naszych wioskach, jest Polska i to, co Polskę stanowi – mówił senator, nawiązując do tradycji kultywowanych na polskiej wsi.