Poprzednia wersja

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wraz z delegacją senatorów podziękował księżom i siostrom z Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, prowadzącym Ośrodek Polonijny „Concordia” w  Herdorf-Dermbach za ich pracę na rzecz wspólnoty polonijnej, a zwłaszcza za pracę z dziećmi i młodzieżą. Delegacja Senatu w składzie: Janina Sagatowska, Andrzej Pająk, Maciej Łuczak, Robert Gaweł w dniu 8 lipca 2018 r. podczas wizyty w Niemczech odwiedziła ten ośrodek. Delegacja Senatu zwiedziła Ośrodek Polonijny,  rozmawiała z dyrektorem tego ośrodka ks. Marcinem Maślakiem, rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. Stanisławem Budyniem oraz przedstawicielami Polonii. Senacka delegacja złożyła wieniec pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej.

„Concordia” to polonijny ośrodek spotkań  i krzewienia polskiej kultury, który kupiła Polska Misja Katolicka w latach 90. To jeden z dwóch takich ośrodków Misji Katolickiej na terenie  tego rejonu Niemiec. Od 2002 r. organizowane są tu spotkania  młodzieży  polonijnej z Niemiec i Europy Zachodniej. W tym roku uczestniczyło, w tym spotkaniu ok. 2 tys. osób. Senat wspiera działalność ośrodka od wielu lat z pieniędzy przeznaczonych na opiekę nad Polonią. Polska Misja Katolicka w Niemczech jest ważną instytucją dla życia polonijnego. W Niemczech pracuje ponad 100 polskich księży. W 300 kościołach i kaplicach odprawiane są polskie msze św. Na polską katechezę uczęszcza ok. 8 tys. dzieci. Misje są ośrodkami religijności, ale też życia kulturalnego, oświatowego i społecznego. Wizytę zakończyło złożenie kwiatów na cmentarzu głównym we Frankfurcie nad Menem pod  pomnikiem ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego KZ Katzbach, którego ofiarami byli głównie warszawscy powstańcy. Więziono tu 1600 powstańców, z czego przeżyło 48.

W Niemczech mieszka ok. 1,8 mln. polskich obywateli i osób polskiego pochodzenia, które przyjechały do Niemiec w ramach tzw. łączenia rodzin. Polonia w Niemczech nie ma statusu mniejszości narodowej. Prawa Polaków w Niemczech reguluje Traktat zawarty między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 r.