Poprzednia wersja

Senat RP w dniu 3 lipca 2014 r. w głosowaniu tajnym wybrał senatora Andrzeja Pająka na sekretarza Senatu. W głosowaniu łącznie oddano głosów 89, w tym głosów ważnych 88, za wyborem głosowało 84 senatorów, przeciwko głosował 1 senator, wstrzymało się 3 senatorów. Wybór na stanowisko sekretarza Senatu stanowi duże wyróżnienie, ale także nowe odpowiedzialne obowiązki, do których należy m. in. prowadzenie listy mówców i protokołów posiedzeń Senatu, dokonywanie obliczeń wyników głosowań, a także pełnienie innych czynności zleconych przez marszałka Senatu.