Poprzednia wersja

W dniu 16 maja br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej odbyły się oficjalne uroczystości „Dnia Strażaka” 2013. W tym szczególnym dniu o suskich strażakach nie zapomniał były wieloletni starosta suski, a obecnie senator RP Andrzej Pająk, który złożył całej załodze Komendy Powiatowej PSP serdeczne życzenia z okazji Dnia Strażaka oraz przekazał na ręce Komendanta senatorski list okolicznościowy, którego pełny tekst widnieje poniżej. Meldunek o rozpoczęciu uroczystości przyjął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej st. bryg. Piotr Harańczyk, a następnie odbyło się podniesienie flagi państwowej oraz odegranie hymnu państwowego, po czym wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Po oficjalnych uroczystościach odbyło się nieoficjalne lecz tradycyjne „gaszenie gwiazdek”, zgodnie z którym każdy awansowany strażak lądował w zbiorniku zimną wodą.

Szanowny Panie Komendancie!

W Dniu Strażaka, mam zaszczyt przekazać na ręce Pana Komendanta, wyrazy największego szacunku i uznania dla wszystkich Funkcjonariuszy i Pracowników, za Ich służbę, trud, poświęcenie i ofiarność oraz złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pogody ducha oraz wielu sukcesów w życiu zawodowym oraz osobistym.

Służba w straży pożarnej to umiejętność dawania poczucia bezpieczeństwa, twórczego współdziałania zespołu, który nie bacząc na ryzyko wpisane w strażacki obowiązek, ratuje życie i mienie ludzkie. W związku z tym pragnę wyrazić słowa ogromnej wdzięczności za Waszą jakże niebezpieczną i jednocześnie niezbędną służbę drugiemu człowiekowi. Jednocześnie serdeczne życzenia kieruję również do Waszych Rodzin, niech Ich miłość i wyrozumiałość pomaga Wam w dobrym wypełnianiu zadań strażackich oraz stanowi niezachwiane oparcie w trudnych chwilach. Niech Wasz patron św. Florian będzie Wam przewodnikiem w życiu i w Waszej służbie.