Poprzednia wersja

W sobotnie popołudnie 24 marca 2018 r. w Domu Strażaka w Woźnikach odbył się Pokaz Potraw Wielkanocnych zorganizowany przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice wraz z Urzędem Gminy Tomice i Kołami Gospodyń Wiejskich. Na wspólnym stole Panie z sześciu Kół Gospodyń Wiejskich naszej Gminy oraz uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy zaprezentowały blisko sto niezwykłych przysmaków świątecznych. Wśród gości przedświątecznego spotkania nie zabrakło senatora Andrzeja Pająka, obecni byli także poseł Józef Brynkus, Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski oraz liczni przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji i stowarzyszeń. W trakcie Pokazu Potraw Wielkanocnych Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski wraz z Dyrektorem Ośrodka Kultury Gminy Tomice Marią Paśnik wręczyli nagrody laureatom konkursu plastycznego „Wielkanoc w gminie Tomice”.