Poprzednia wersja

W sobotę 22 lutego 2014 r. w Osielcu odbyło się walne zebranie sprawozdawcze miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. W uroczystym spotkaniu udział wziął senator Andrzej Pająk, honorowy prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Suchej Beskidzkiej.

Zebranie rozpoczął Prezes OSP Stanisław Wójcik, witając wszystkich przybyłych, a następnie przedstawiono sprawozdania z działalności, finansowe oraz komisji rewizyjnej. Podczas zebrania pod adresem osieleckiej jednostki padło wiele słów uznania, jak również życzenia, by bieżący rok okazał się rokiem spełnienia zamierzonych celów. Po części oficjalnej zebrania, ks. Stanisław Skowronek dokonał uroczystego poświęcenia wiejskiej świetlicy OSP, która zyskała zupełnie nowy wygląd po przeprowadzonym remoncie w ramach projektu Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze”.