Poprzednia wersja

Po zakończenie Dobroczynnego Turnieju Piłkarskiego w Sułkowicach w dniu 26 stycznia br. Andrzej Pająk późnym popołudniem zdążył odwiedzić uczestników „Spotkania Noworocznego” kół gospodyń wiejskich działających na terenie Stryszawa. Organizatorkami tegorocznego spotkania były gospodynie ze Stryszawy Górnej. Uroczystość rozpoczęła Przewodnicząca miejscowego koła, która przywitała wszystkich zgromadzonych z senatorem Andrzejem Pająkiem na czele. Senator skierował ze swojej strony serdeczne słowa podziękowań dla gospodyń za dotychczasową działalność, gratulacji i życzeń na nadchodzący rok. O stronę artystyczną zadbał tego wieczoru młodzieżowy zespół „Czibo” ze Stryszawy, który ma na swoim koncie już wiele osiągnięć, m. in. udział w Przeglądzie „Małopolskie talenty”.