Poprzednia wersja

W sobotę 17 maja 2014 r. w Paszkówce odbyły się uroczystości jubileuszowe Szkoły Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka, która świętowała 150-lecie swego istnienia. W tym dniu wśród społeczności szkolnej i gminnej nie zabrakło senatora Andrzeja Pająka. Parlamentarzysta przekazał gronu pedagogicznemu, Radzie Rodziców, uczniom, absolwentom i pracownikom placówki serdeczne życzenia podkreślając jednocześnie znaczenie tak okazałego jubileuszu jednej z najstarszych i najlepszych szkół w regionie. Podczas szkolnej uroczystości zaprezentowano długą i bogatą historię placówki, przypomniano postać patrona szkoły Antoniego Kucharczyka, a także odsłonięto okolicznościową tablicę pamiątkową. W programie uroczystości nie zabrakło także występów artystycznych uczniów, koncertu Orkiestry Dętej OSP z Sosnowic, pokazu rycerskiego, wystawy oraz pikniku rodzinnego.