Poprzednia wersja

W dniu 6 września 2012 r. Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Izdebniku obchodził Jubileusz 40-lecia działalności. W tym dniu wśród pracowników i pensjonariuszy Domu nie zabrakło senatora Andrzeja Pająka, który złożył na ręce dyrektor DPS – u serdeczne życzenia i podkreślił swoje uznanie i szacunek dla tak ważnej działalności.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Małgorzaty w Izdebniku, skąd zaproszeni goście i podopieczni udali się do DPS na wspólne świętowanie. W części oficjalnej zaproszonym gościom została przybliżona historia funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej, w którym przebywa obecnie 85 pensjonariuszek z upośledzeniem umysłowym w wieku 16 – 48 roku życia. Następnie zgromadzeni obejrzeli występy artystyczne w wykonaniu mieszkańców Domu oraz zaproszonych artystów.