Poprzednia wersja

W dniu 4 marca br. Senator Andrzej Pająk wziął udział w zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Wspólnoty Gruntowej i Leśnej Osób Uprawnionych w Zawoi. Wspólnota spod Babiej Góry jest jedną z największych prywatnych Wspólnot Leśnych w Polsce, prowadząca gospodarkę leśną na obszarze 460 hektarów lasów, m. in. na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego. Wśród udziałowców Wspólnoty jest ponad tysiąc mieszkańców Zawoi.