Poprzednia wersja

W dniu 28 maja br. na Placu Mickiewicza w Andrychowie odbyła się duża uroczystość związana z nadaniem i poświęceniem sztandaru Zespołowi Szkół im. Armii Krajowej ZDZ w Katowicach. W ceremonii uczestniczył senator Andrzej Pająk, a także przedstawiciele lokalnego samorządu na czele z burmistrzem Tomaszem Żakiem i przewodniczącym Rady Miejskiej Romanem Babskim, przedstawiciele środowisk szkolnych, ochotniczych straży pożarnych, hufca ZHP, członkowie PTTK Andropol oraz uczniowie szkół mundurowych z południowej Polski.


Oficjalną część szkolnego święta poprzedziła Msza Święta w kościele św. Macieja w oprawie Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Andrychów”. Po Mszy Świętej na Placu Mickiewicza poświęcenia sztandaru dokonał ks. proboszcz parafii św. Macieja Stanisław Czernik, a uczestniczący w uroczystościach senator RP Andrzej Pająk podkreślił wagę sztandaru jako symbolu kształtowania tożsamości narodowej. Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada, prowadzona przez muzyków z Miejskiej Orkiestry Dętej Andropol, po której na placu zaprezentował się Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Andrychów