Poprzednia wersja

W dniu 27 listopada 2011 r. Senator  RP Andrzej Pająk na zaproszenie Ks. Arkadiusza Hornika uczestniczył w Zebraniu  mieszkańców w Tarnawie Górnej. Tematem spotkania było przedstawienie możliwości zagospodarowania budynku byłej SP w Tarnawie Górnej na cele związane z założeniem ośrodka socjoterapeutycznego dla chłopców w wieku gimnazjalnym.

Fot. Grzegorz Wojtas , źródło http://grzegorz-wojtas.republika.pl