Poprzednia wersja

W sobotę 7 grudnia 2013r. w Sali Wiedeńskiej i Ogrodzie Zimowym Park Hotelu Łysoń w Inwałdzie Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie zorganizowało XIV Konkurs Potraw Regionalnych Stół Wigilijny. Do tegorocznego konkursu, którego celem była popularyzacja potraw regionalnych oraz podtrzymywanie tradycji, przystąpiło 18 Kół Gospodyń Wiejskich. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, m.in.: senator Andrzej Pająk, poseł Marek Polak, wojewoda małopolski Jerzy Miller, starosta wadowicki Jacek Jończyk, a także liczna grupa przedstawicieli lokalnych samorządów i organizacji.


W trakcie spotkania zaprezentowano prezentację multimedialną na temat działalności i osiągnięć Stowarzyszenia, które jest m.in. laureatem nagrody „Kryształ Soli”. W części artystycznej wystąpił chór z Zagórnika oraz uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Wadowicach.

Podczas spotkania odbyły się konkursy na najlepszy stół wigilijny, na najładniejszy stroik świąteczny oraz na najlepszą nalewkę babuni. Ocenie poddano 18 wigilijnych stołów.