Poprzednia wersja

W sobotę 2 sierpnia 2014 r. we Włosienicy odbyło się podsumowanie plebiscytu na Najlepszego Sołtysa Małopolski w 2013 r. W uroczystościach wziął udział senator Andrzej Pająk, który w swoim wystąpieniu pogratulował zwycięzcy i wszystkim przybyłym sołtysom oraz podkreślił ogromne znaczenie instytucji sołtysa dla funkcjonowania samorządów. Najwyższe noty w tegorocznej edycji plebiscytu zebrał sołtys Ptaszkowej Marian Kruczek i tym samym został Najlepszym Sołtysem Województwa Małopolskiego ubiegłego roku. Uroczystość zorganizowaną na terenie remizy we Włosienicy poprzedziła Msza Święta w miejscowym kościele.

Przybyli goście w swoich przemówieniach zauważyli, że polska wieś w szybkim tempie modernizuje się, w czym zasługa rzutkich mieszkańców, zwłaszcza sołtysów, potrafiących uczynić pożytek z unijnych dotacji. Podkreślili zarazem, iż rodzima wieś pozostaje bastionem tradycji i ducha polskości.

Ocenie komisji konkursowej, złożonej z przedstawiciela Marszałka Województwa Małopolskiego, członków zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów i laureata poprzedniej edycji konkursu podlegały takie kryteria, jak: osiągnięcia inwestycyjne i rzeczowe w 2013 r. realizowane dzięki zaangażowaniu sołtysa, współpraca z mieszkańcami i samorządem gminnym, zaangażowanie sołtysa w działania z zakresu inicjatyw lokalnych, kultury i promocji sołectwa.

O podniosły nastrój uroczystości we Włosienicy zadbała orkiestra dęta z Głębowic. Z kolei do łez rozbawił gości znany satyryk Krzysztof Piasecki. Po nagrodzeniu laureatów konkursu, w części artystycznej wystąpiły „Włosianeczki”.