Poprzednia wersja

W miniony weekend 21 – 22 lipca br. Orkiestra Dęta „Orzeł” z Trzebuni w gminie Pcim obchodziła jubileusz 160-lecia istnienia.W święcie trzebuńskiej orkiestry wziął udział senator Andrzej Pająk. Sobotnie obchody rozpoczęły się występem oraz pokazem kunsztu jubilatów, podczas którego Orkiestra zagrała swoje popisowe utwory i odbyła musztrę paradną. Niedzielne uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji orkiestry w Kościele Parafialnym w Trzebuni. Po zakończeniu nabożeństwa nastąpił uroczysty przemarsz na pobliskie boisko sportowe, gdzie muzycy zagrali swój jubileuszowy koncert. Po kilkudziesięciominutowym występie nadeszła chwila oficjalnego otwarcia imprezy przez Wójta Gminy Pcim, który dziękował jubilatom za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nadeszła chwila składania życzeń, gratulacji, a także wręczenia pamiątkowych dyplomów oraz upominków. Nie zabrakło oczywiście życzeń od senatora Andrzeja Pająka, który na ręce Prezesa Orkiestry przekazał list gratulacyjny, jego treść prezentowana jest poniżej.

 

 

Pan

Prezes Zarządu

Orkiestry Dętej „Orzeł” w Trzebuni

Antoni Kucała

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp

Tam ludzie dobre serca mają

Bo ludzie źli, ach, wierzaj mi,

ci nigdy nie śpiewają”

J.W. Goethe

Mam nadzieję, że niemiecki poeta Johann Wolfgang Goethe nie będzie na mnie zagniewany, jeśli zmieniając nieco sens słów przeniosę je na tych co pięknie grają i to od 160 lat. Gdzie usłyszysz pięknie grające orkiestry tam się zatrzymaj. Tam ludzie dobre serca mają, bo tylko ludzie dobrzy mogą takie piękno dać innym. Gdzie Wasz początek, Wasze narodziny? Przychodzicie na świat podczas nocy zaborów, kiedy Polska przeżywa bolesny upadek. Zaborcy niszczą polską kulturę, bezwzględnie likwidują wszelkie objawy patriotyzmu. Po upadku Powstania Listopadowego, a przed kolejnym powstańczym zrywem – Powstaniem Styczniowym, tam jest data narodzin Waszej orkiestry. Do tego dochodzi piękna, bardzo wymowna nazwa „Orzeł”, w tym czasie spętany kajdanami zaborców.

Dlatego w pierwszej kolejności pragnę oddać hołd tym, którzy tę orkiestrę założyli, tym którzy wtedy grali. W tych trudnych czasach podnosili ludzi na duchu, poprzez muzykę wlewali w serca nadzieję, pobudzali do patriotycznego czynu, przypominali, że Orzeł jest w niewoli, a państwo, którego jest symbolem nie istnieje.

Dziękuję i wyrażam uznanie oraz szacunek dla całych zastępów muzyków, którzy przez ten 160 – letni okres czynili to co pierwsi muzycy tej orkiestry. Dawali słuchaczom wzniosłe przeżycia, muzykę, która nie degraduje ale przenosi człowieka na niebiańskie polany i dodaje siły do zmagania się z życiem, uszlachetnia i pobudza człowieka swoim pięknem do czynienia dobra.

Niech ten jubileusz będzie czasem podziękowania dla Was za tą działalność, tak w rodzinnej miejscowości Trzebunia, jak i poza jej granicami. Kto by potrafił zliczyć ile wydarzeń religijnych, strażackich, gminnych i regionalnych uświetniliście swoją obecnością w okresie Waszego istnienia, nadając im odpowiedni splendor i przepiękną oprawę muzyczną.

Dzisiaj żyjąc w czasach, gdzie na piedestał wynosi się siłę, butę, arogancję, pieniądz, gdy ze środków przekazu wylewa się brzydota i chamstwo, z nauczania w szkołach usuwa się historię i bogactwo literatury ojczystej, a znakiem, który szczególnie pilnie trzeba usunąć z przestrzeni publicznej i serca człowieka jest KRZYŻ, palącą potrzebą jest karmić ludzi tym pięknem, które daje Wasza muzyka, pobudzać do działania i ofiarnego życia treściami, które zawierają Wasze utwory.

„Piękno jest po to, by zachwycało do pracy,

A praca po to, by się zmartwychwstało”.

C.K. Norwid

Dziękuję z całego serca, że tą dewizę Cypriana Kamila Norwida realizowaliście przez 160 lat. Wyrażając Wam szacunek i należną atencję, proszę o następne 160 lat tej szczególnej posługi wobec społeczeństwa i Polski, bo Wasza muzyka jest wyrazem naszej tożsamości oraz polskości. Niech nigdy nie zabraknie Wam sił i zapału do przekazywania tych życiodajnych treści i odżywczego pokarmu społeczeństwu i każdemu człowiekowi.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Pająk

Senator Rzeczypospolitej Polskiej