Poprzednia wersja

W czwartek 10 listopada 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Jaroszowicach. W uroczystości uczestniczył także senator Andrzej Pająk, który w swoim przemówieniu odwoływał się do historii i tradycji zakorzenionych w polskiej kulturze. Uroczystość uświetniona została występami artystycznymi, nie zabrakło prezentacji historii szkoły, śpiewów, tańca, recytacji oraz pokazów sztuk walki i szermierki, a na zakończenie części oficjalnej pojawił się też tort.