Poprzednia wersja

W dniu 1 marca 2023 r. podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Magiczny Dom” w Myślenicach prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną odwiedził Senator Andrzej Pająk. Parlamentarzysta zapoznał się pracą i osiągnięciami uczestników, była też chwila na rozmowę o przyszłości placówki, o planach rozwoju i nowej siedzibie. Na zakończenie swojej wizyty Andrzej Pająk podziękował za zaproszenie i możliwość zapoznanie się pracą ŚDS, pogratulował sukcesów w terapii oraz wyraził uznanie dla wszystkich pracowników PSONI za ich zaangażowanie oraz poświęcenie w codziennej pracy.