Poprzednia wersja

W niedzielę 5 czerwca 2016 r. senator Andrzej Pająk odwiedził uczestników festynu szkolnego Family Fest w Sułkowicach. Parlamentarzysta jest stałym bywalcem w sułkowickim Gimnazjum i przyjacielem szkoły. On też, wraz z wojewodą małopolskim Józefem Pilchem i burmistrzem Sułkowic Piotrem Pułką objął Family Fest patronatem honorowym. Family Fest to wyjątkowy festyn szkolny, który z założenia angażuje w przygotowania wszystkich członków społeczności szkolnej, po to, by później wszyscy mogli się wspaniale bawić i cieszyć z owoców swojej pracy. W trakcie imprezy odsłonięcia herbu Sułkowic dokonali senator Andrzej Pająk i burmistrz Piotr Pułka w asyście radnych i sołtysów Sułkowic, Harbutowic i Biertowic – miejscowości, z obwodu sułkowickiego Gimnazjum. Do symboliki herbu, który jednoczy, nawiązał w swoim wystąpieniu senator, który podkreślał, jak ważne są te znaki, z którymi się identyfikujemy w tworzeniu wspólnoty ludzi połączonych ojczyzną, korzeniami kultury i wiarą.