Poprzednia wersja

W związku z zaplanowanymi na 30 listopada br. wyborami parlamentarnymi w Mołdawii w dniach 28 listopada – 1 grudnia 2014 r. w tym kraju przebywać będzie senacka misja obserwacyjna. W skład misji, której przewodniczy senator Jarosław Obremski, wszedł senator Andrzej Pająk. Obserwatorzy podzieleni na dwuosobowe zespoły będą monitorować przebieg kampanii wyborczej, głosowania oraz liczenia głosów w wybranych lokalach wyborczych, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania praw człowieka i zasad demokracji, transparentności procesu wyborczego oraz przestrzegania procedur. Po zakończeniu misji zostanie opublikowany raport, w którym zawarte będą wnioski i rekomendacje dotyczące organizowania wyborów w przyszłości.