Poprzednia wersja

W czwartek 14 sierpnia 2014 r. w przeddzień Święta Matki Boskiej Zielnej, w Hotelu Ośrodka Czarny Groń w Rzykach Praciakach odbyła się druga edycja konkursu „Bukiet na Zielną”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło senatora Andrzeja Pająka, ponadto obecni byli także poseł Marek Polak, wojewoda małopolski Jerzy Miller, marszałek Małopolski Marek Sowa oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, organizacji i stowarzyszeń. Główne idee przyświecające konkursowi to powrót do zwyczajów oraz wiedzy o nazwach i zastosowaniu większości święconych roślin, połączenie modlitwy, piękna, wiedzy o przyrodzie i właściwościach leczniczych roślin.