Poprzednia wersja

Senator RP Andrzej Pająk spotkał się w dniu 13 stycznia 2011r. w Urzędzie Miejskim w Kalwarii Zebrzydowskiej z burmistrzem Zbigniewem Stradomskim. Podczas spotkania omawiano bieżące problemy lokalnych samorządów ze szczególnym uwzględnieniem terenu miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Samorządy borykają się dziś z wieloma zagrożeniami. Bezpośrednim zagrożeniem jest wymiar finansowy. Często wielu samorządom brakuje pieniędzy np. na pensje dla pracowników poszczególnych placówek i jednostek organizacyjnych. Jest to szczególny wymiar trudności, a wiele decyzji podejmowanych przez obecną władzę dodatkowo obciąża budżet samorządów.