Poprzednia wersja

W niedzielne popołudnie 14 czerwca 2015 r. na estradzie Makowianka w Makowie Podhalańskim w ramach XIX Regionalnych Spotkań Zespołów Artystycznych Ochotniczych Straży Pożarnych prezentowały się teatry amatorskie, grupy folklorystyczne i obrzędowe oraz chóry. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło senatora Andrzeja Pająka, który skierował do uczestników i gości imprezy ciepłe słowa podkreślające znaczenie wspomnianej imprezy. Występy artystyczne poprzedziło nabożeństwo w Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki i Królowej Rodzin.