Poprzednia wersja

W sobotę 14 września br. w Świnnej Porębie miała miejsce uroczystość związana z oddaniem do użytku odnowionego budynku po starej szkole, połączona w obchodami 55-lecia działalności miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. W uroczystościach wziął udział senator Andrzej Pająk. Uroczystego przecięcia wstęgo odnowionego budynku dokonał wójt gminy Mucharz Wacław Wądolny, a następnie obiekt został poświęcony przez proboszcza parafii w Świnnej Porębie.

Po części oficjalnej członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Świnnej Porębie zaprosiły zgromadzonych gości na uroczystość 55-lecia działalności Koła, podczas której przedstawiono historię budynku oraz Koła. Nie zabrakło również występów artystycznych i słodkiego poczęstunku.