Poprzednia wersja

W dniu 19 listopada 2013r., w Wadowickim Centrum Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu, stanowiąca podsumowanie trzeciego roku pracy samorządu powiatowego. Wśród zaproszonych gości obecni nie zabrakło Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Pająka, a także Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera, członków Zarządu Powiatu, radnych powiatowych i gminnych, burmistrzów i wójtów, przewodniczących rad gmin Powiatu Wadowickiego, kierowników urzędów i instytucji administracji państwowej, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz przedstawicieli organizacji społecznych. W trakcie uroczystości wręczono zasłużonym urzędnikom oraz funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach Medale za Długoletnią Służbę, a także odznaczenia państwowe za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych. Wieczór uświetnili podopieczni ognisk pracy pozaszkolnej z powiatu wadowickiego, wystąpiła także Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza.