Poprzednia wersja

W sobotę 27 kwietnia br. Andrzej Pająk był gościem Dnia Seniora w Wyźrale w gminie Brzeźnica. Uroczystość, której organizatorami było Koło Gospodyń Wiejskich oraz Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy odbyła się w miejscowym Domu Kultury. Wśród zaproszonych gości oprócz senatora Pająka znaleźli się lokalni duchowni, samorządowcy oraz przedstawiciele okolicznych instytucji. Andrzej Pająk w swoim przemówieniu pochwalił inicjatywę organizatorów oraz podkreślił znaczenie tego uroczystości nie tylko dla seniorów, ale całej lokalnej społeczności. Spotkanie ubarwił bogaty program artystyczny, w którym nie zabrakło występu chóru „Magnolia”, jak również kilku miejscowych zespołów muzycznych.

Dzień wcześniej parlamentarzysta odwiedził Nidek w gminie Wieprz, gdzie spotkał się z miejscowym proboszczem, strażakami oraz liczną grupą mieszkańców. W trakcie spotkania Andrzej Pająk zapoznał się z lokalnymi problemami i zapewnił zgromadzonych o gotowości do pomocy w przypadku pojawienia się trudnych do rozwiązania miejscowych spraw. Nie zabrakło również wizyty senatora w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich, gdzie przysłuchiwał się próbie chóru.