Poprzednia wersja

W sobotę 9 listopada 2013r. w czasie patriotycznej wieczornicy zorganizowanej przed Świętem Niepodległości, członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Myślenicach uroczyście obchodzili piętnastą rocznicę reaktywacji gniazda sokolego w tym mieście. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło senatora Andrzeja Pająka, który złożył członkom „Sokoła” serdeczne życzenia z okazji jubileuszu i życzył pomyślności na kolejne lata działalności. Przybyłych na uroczystości powitał prezes Marek Mikoś, a następnie odbyła się część spotkania o tematyce historycznej, po zakończeniu której o dziejach Towarzystwa sięgających XIX wieku opowiedział Witold Rozwadowski, autor książki „Sokół odrodzony”. Publikacja to monografia Towarzystwa obejmującą lata jego istnienia: 1894 – 1939 oraz 1998 – 2013. Prezentacji książki towarzyszył pokaz slajdów z fotografiami wykorzystanymi w publikacji. Po części historycznej wręczono nagrody i odznaczenia dla wyróżniających się członków. Na zakończenie wieczoru obecni obejrzeli kilkunastominutowy film o współczesnej działalności „Sokoła”.