Poprzednia wersja

W sobotnie popołudnie 23 sierpnia 2014 r. w Stawach Monowskich odbyły się dożynki gminy Oświęcim. Na dożynki, tradycyjnie już zorganizowane na placu przed tutejszą remizą i świetlicą wiejską zaproszenie przybył senator Andrzej Pająk, a także liczne grono miejscowych samorządowców i działaczy społecznych. Andrzej Pająk w swoim przemówieniu mówił o znaczeniu tradycji dożynkowej i wyjątkowości pracy rolnika. Po tradycyjnych obrzędach dożynkowych nastąpiły popisy uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży ze Stawów Monowskich. Młode pokolenie prezentowało wiersze, piosenki, a także tańce ludowe. Oficjalna cześć dożynek w Stawach Monowskich zakończyła się prezentacją poloneza w wykonaniu tutejszej młodzieży.