Poprzednia wersja

W dniach 13 – 16 października 2016 r. senator Andrzej Pająk gościł w Żytomierzu, gdzie odbywały się IX Dni Kultury Polskiej i XXII Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia” w Żytomierzu zostały poświęcone obchodom Roku Henryka Sienkiewicza i Ignacego Jana Paderewskiego zorganizowane przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie pod Honorowym Patronatem Marszałka Senatu R.P. Pana Stanisława Karczewskiego, Marszałka Województwa Śląskiego Pana Wojciecha Saługi – przy wsparciu Żytomierskiej Obwodowej Rady i Administracji Państwowej, Żytomierskiej Rady Miejskiej, Senatu R.P. oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i Konsulatu Generalnego R.P. w Winnicy. Patronat medialny nad wydarzeniami kulturalnymi organizowanymi w ramach Festiwalu i Dni Kultury Polskiej sprawowali Sojuz TV z Żytomierza, gazeta „Kurier Galicyjski” oraz czasopismo „Tęcza Żytomierszczyzny”. W bogatym programie IX Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu znalazły się konferencje, koncerty, spotkania oficjalnych delegacji, dyskusje panelowe i wystawy.