Poprzednia wersja

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wraz z delegacją w dniach 21 – 24 listopada 2016 r. przebywał w Kenii na zaproszenie przewodniczącego kenijskiego Senatu Ekwee Ethuro. Marszałkowi w tej podróży towarzyszyli senatorowie: Margareta Budner, Marek Martynowski, Andrzej Pająk oraz Andrzej Misiołek. Rozmowy z kenijskimi politykami dotyczyły współpracy polsko-kenijskiej m.in. w dziedzinie edukacji, rolnictwa, walki z terroryzmem. Przewodniczący kenijskiego Senatu Ekwee Ethuro poinformował, że Senat jest w Kenii nową, niedawno powołaną izbą parlamentu. Wyraził nadzieję, że pierwsza kadencja Senatu przyczyni się do decentralizacji władzy i odda jej część do regionów. „Chcemy zapewnić dobrą współpracę pomiędzy instytucjami rządowymi, czyli władzą wykonawczą, władzą ustawodawczą oraz sądowniczą” – powiedział przewodniczący Ethuro. Jednym z tematów rozmów był brak kadr medycznych w Kenii zwłaszcza lekarzy. Gospodarze spotkania zainteresowani byli w tej kwestii współpracą z Polską. Byli zainteresowani stypendiami naukowymi dla kenijskiej młodzieży na studiach medycznych w Polsce. Mówili także o rosnącym ruchu turystycznym z Polską. Wyrazili nadzieję, że wkrótce W Kenii pojawią się inwestorzy z Polski.


Marszałek Karczewski wyraził przekonanie, że bliskie kontakty parlamentarne przyczynią się do ocieplenia relacji dwustronnych. Marszałek zapewnił, że po powrocie do Polski będzie rozmawiał z ministrem zdrowia i ministrem szkolnictwa wyższego o możliwościach studiowania medycyny w Polsce dla kenijskich studentów.

Polska delegacja spotkała się też z wiceprzewodniczącą Komisji Bezpieczeństwa Narodowego i Relacji Zagranicznych Dullo Fatumą oraz wicemarszałkiem Senatu Jamesem Kembi-Giturą.

Wiceprzewodnicząca Dullo Fatuma przedstawiłą zakres działania komisji – bezpieczeństwo narodowe, sprawy zagraniczne, integracja regionalna, stosunki międzynarodowe. Podkreśliła, że obecnie komisja zastanawia się jak kraj powinien sobie radzić z radykalizacją terroryzmu. Poinformowała, że komisja sprawuje funkcje nadzorczą nad rządem w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i stosunków międzynarodowych. „Terroryzm jest dla nas wielkim problemem. Obecnie udało się powstrzymać zamachy dzięki współpracy międzynarodowej i decyzjom wewnętrznym. Jednak cały czas borykamy się z tym narastającym problemem” – powiedziała. Zaproponowała, by Polska rozważyła współpracę z Kenią w dziedzinie bezpieczeństwa.

Wicemarszałek Senatu Kenii Kembi-Gitura wyraził nadzieję, że wizyta polskich parlamentarzystów przyczyni się do pogłębienia relacji polsko-kenijskich. Powiedział, że w regionie, z którego pochodzi służby mierzą się stale z pożarami i korzystają z polskiego sprzętu przeciwpożarowego, a także szkolą się u polskich strażaków.

Polsce senatorowie rozmawiali ponadto z wiceprzewodniczącą Zgromadzenia Narodowego Joyce Cherono Laboso. Marszałek Karczewski podkreślił, że jest duży potencjał współpracy między obu państwami i wyraził nadzieję, że te relacje będą się rozwijały. Marszałek Karczewski poinformował wiceprzewodniczącą o sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce. Politycy rozmawiali także o odmiennej w obu krajach sytuacji demograficznej.

Wiceprzewodnicząca Laboso mówiła o funkcjonowaniu kenijskiego parlamentu. Podkreśliła, że w Kenii Senat jest nową instytucją, działającą od 4 lat i między dwiema izbami dochodzi do tarć. „Spór toczy się o mandaty, a my wszyscy próbujemy wypracować pozycję Senatu w naszym systemie politycznym. Konstytucja mówi, że Senat powinien bronić interesu regionów czyli hrabstw” – mówiła wiceprzewodnicząca Laboso. Dodała, że nie jest łatwo rozdzielić kompetencje.

Polska delegacja spotkała się ponadto z przewodniczącym i członkami senackiej Komisji Ustawodawczej oraz Praw Człowieka, z wiceminister spraw zagranicznych Kenii Monicą Jumą, z ministrem rolnictwa Willym Bettem. Szef resortu rolnictwa mówił o problemach z jakimi boryka się ta branża w Kenii, głównie z powodu rozdrobnienia gospodarstw. Wskazywał na konieczność poprawienia jego poziomu. Mówił też o problemach z przechowywaniem zbiorów. Podkreślił, że liczy w tej kwestii na współpracę z Polską. Wyraził zadowolenie, że Polska i Kenia zawarły umowę o pomocy wiązanej w tej kwestii. „To powinno nam pomóc w rozwiązywaniu naszych problemów” – powiedział minister rolnictwa Kenii.

W Kenii marszałek i delegacja uczestniczyli w otwarciu nowego budynku, sfinansowanego ze środków polskiego MSZ, który powstał w ramach Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego – Młodzi Światu. W domu tym będą mieszkały i uczyły się młode kobiety z Kenii.

Delegacja złożyła wizytę w ośrodku „Haart”, prowadzonym przez Radosława Malinowskiego. To organizacja, który walczy z handlem ludźmi na kontynencie afrykańskim.

Marszałek podziękował pracownikom i wolontariuszom stowarzyszenia za tę działalność. Wyraził przekonanie, że gdyby udało się zmniejszyć rozmiar biedy w Afryce, łatwiej byłoby walczyć z tym procederem.