Poprzednia wersja

Msza Święta w kościele pw. śśw. Joachima i Anny w Tomicach rozpoczęła uroczystości 90-lecia powstania miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Po nabożeństwie jubilatki oraz zaproszeni goście udali się do remizy tomickiej OSP, gdzie odbyła się oficjalna część jubileuszu. Po powitaniu gości i uroczystym obiedzie, długoletnia prezes Koła Maria Zubel przybliżyła zebranym jakże bogatą 90-letnią historię Koła Gospodyń Wiejskich w Tomicach – historię, która rozpoczęła się w 1932 r, gdy z inicjatywy sekretarza Kółka Rolniczego w Tomicach i delegata Okręgowego Towarzystwa Rolniczego w Wadowicach Józefa Śliwy kierownicza Szkoły Powszechnej w Tomicach Wiktoria Sapińska zakładała Koła Gospodyń Wiejskich, do którego przystąpiło wtedy 33 członkiń. Wśród zaproszonych gości był senator Andrzej Pająk, który złożył jubilatkom serdeczne życzenia i podziękował za niemal wiek prężnej działalności.