Poprzednia wersja

W dniu 24 września 2022 r. w Głębowicach obchodzono uroczyście 90 – lecie miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. W wydarzeniu wziął udział senator Andrzej Pająk, który złożył jubilatkom serdeczne życzenia kolejnych kilkudziesięciu lat owocnej działalności i podziękował za dotychczasowe liczne dokonania na niwie społecznej. Na zakończenie uroczystości koncert dała Amatorska Orkiestra Dęta z Głębowic.