Poprzednia wersja

W dniu 25 czerwca 2023 r. Senator Andrzej Pająk wziął udział w uroczystościach poświęconych upamiętnieniu wydarzeń sprzed 80 lat, kiedy to w dniu 20 czerwca 1943 r. okupanci przeprowadzili zakrojoną na szeroką skalę akcję pacyfikacyjną, mającą na celu likwidację współpracowników podziemia niepodległościowego w rejonie Krzeczowa. Uroczystości rocznicowe przygotowane zostały przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę we współpracy z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie dr. hab. Filipem Musiałem oraz wójtem gminy Lubień Kazimierzem Szczepańcem.  Msza święta polowa przy kościele św. Wojciecha, pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego metropolity krakowskiego, rozpoczęła obchody rocznicowe. Tuż przed eucharystią zostały jeszcze złożone kwiaty w miejscu pacyfikacji – w centrum wsi, poniżej kościoła, pod pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie.