Poprzednia wersja

W niedzielę 21 czerwca 2015 r. druhowie z OSP Białka świętowali 80 – lecie powstania swojej jednostki. Dzień ten był szczególny z uwagi na przekazanie na potrzeby ochotników z Białki nowego samochodu strażackiego. Wśród gości jubileuszu nie zabrakło senatora Andrzeja Pająka, który złożył druhom serdeczne życzenia i pogratulował nowoczesnego samochodu. Pojazd jest wyposażony w autopompę, zbiornik na 5 000 litrów wody i 500 litrów środka pianotwórczego. Uroczysty apel był również okazją do wręczenia najbardziej zasłużonym druhom medali, ponadto 38 osób, instytucji i firm otrzymało pamiątkowe statuetki jako podziękowanie za wspieranie OSP w Białce.

Od dnia św. Floriana, patrona ludzi straży pożarnej, minął już ponad miesiąc, pragnę jednak raz jeszcze przekazać wszystkim Druhom z sołectwa Białka wyrazy największego szacunku i uznania za służbę, trud, poświęcenie i ofiarność, a także złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pogody ducha oraz wielu sukcesów, zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Dzisiejszy jubileusz 80–lecia istnienia jednostki jest dla Was tym bardziej radosny, że podczas tej uroczystości zostanie poświęcony i przekazany Wam nowy samochód strażacki.


Służba w straży pożarnej to umiejętność dawania poczucia bezpieczeństwa, twórczego współdziałania i radości tworzenia, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Nie bacząc na ryzyko wpisane w codzienne obowiązki, ratujecie życie i mienie ludzkie, niejednokrotnie narażając samych siebie.

Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy o wysokim standardzie, z pewnością przełoży się na lepszą jakość pełnionej przez Państwa służby na rzecz społeczności lokalnej, a także będzie miał swoje odbicie w zabezpieczeniu przeciwpożarowym sołectwa Białka, gminy Maków Podhalański i powiatu suskiego.

Pragnę przy tej okazji przekazać słowa uznania i gratulacje za Państwa starania o dofinansowanie zakupionego samochodu. Życzę by siły, strażacki zapał i wstawiennictwo św. Floriana nigdy Was nie opuszczały.