Poprzednia wersja

W niedzielę 9 lipca 2017 r. odbyły się oficjalne uroczystości obchodów 700-lecia wsi i parafii Witanowice. Rozpoczęły się one mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja, której przewodniczył ks. bp Damian Muskus. Do udziału w niej zaproszeni zostali m.in. senator Andrzej Pająk, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, starosta wadowicki Bartosz Kaliński, wójt gminy Tomice Witold Grabowski, przewodniczący Rady Powiatu Jan Gębala, radni Sejmiku Województwa Małopolskiego Filip Kaczyński i Rafał Stuglik, radni gminni i powiatowi, sołtysi, przedstawiciele organizacji sołeckich, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy parafii. Po mszy nastąpiło przejście na plac starego kościoła. Tam też odsłonięto pomnik upamiętniający jubileusz 700-lecia wsi i parafii Witanowice. Po części oficjalnej zaproszeni goście udali się na tzw. Agapę do Domu Strażaka w Witanowicach. Tam też mieli możliwość obejrzenia okolicznościowego występu pań z Koła Gospodyń Wiejskich oraz dokonać wpisu do Księgi Pamiątkowej jubileuszu 700-lecia wsi i parafii Witanowice.