Poprzednia wersja

W dniu 25 lutego br. w Waksmundzie odbędą się uroczystości związane z ostatnią walką i śmiercią majora Józefa Kurasia „Ognia”. W komitecie honorowym obchodów zasiada senator Andrzej Pająk, a patronat objął krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Kazimierz Paulo „Skała” Dowódca V Kompani Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica”.

Uroczystości rozpoczną o godzinie 10:00 plenerowe rekonstrukcje historyczne związane z dziejami partyzantki na Podhalu, po których odbędzie się Msza Święta w intencji majora oraz Podhalan pomordowanych w czasie okupacji niemieckiej i komunistycznej. Po Mszy Świętej oraz okolicznościowej akademii na cmentarzu parafialnym zostaną przywołani w apelu poległych ofiary reżimu hitlerowskiego oraz stalinowskiego.