Poprzednia wersja

W sobotę 10 września 2016 roku Ochotnicza Straż Pożarna z Glichowa obchodziła jubileusz 60-lecia swojego istnienia. W strażackim święcie udział wziął senator Andrzej Pająk. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą polową koncelebrowaną pod przewodnictwem proboszcza Józefa Czarnego, odprawioną na scenie wielofunkcyjnej obok remizy OSP. Następnie odbyła się oficjalna część strażacka z udziałem wielu pocztów sztandarowych różnych jednostek OSP. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu hymnu narodowego przystąpiono do wręczania orderów i wyróżnień. Po części oficjalnej wszystkich obecnych zaproszono do budynku remizy na poczęstunek, a następnie bawiono się na okolicznościowym festynie.