Poprzednia wersja

W niedzielę 14 czerwca 2015 r. senator Andrzej Pająk wziął udział w uroczystości jubileuszu 60 – lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Ryczowie. Z tej okazji miejscowe KGW otrzymało odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej nadaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Ceremonię poprzedziło nabożeństwo w kościele parafialnym, po którym członkinie ryczowskiego KGW i z innych, zaprzyjaźnionych kół przeszli do Wiejskiego Domu Kultury. W tym szczególnym dla ryczowskich gospodyń dniu Andrzej Pająk skierował do nich ciepłe słowa gratulacji i życzeń.

Z okazji uroczystego Jubileuszu 60 lat istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Ryczowie, proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy szczerego uznania dla zaangażowania Pań w działalność Koła i upowszechnianie kultury i tradycji polskiej wsi.


Każdy jubileusz jest ważnym świętem i wydarzeniem, okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć i wyznaczenia nowych celów oraz zadań. Działalność Kół Gospodyń Wiejskich na przestrzeni dziesięcioleci wywarła duży wpływ na obraz polskiej wsi i jej mieszkańców. W trudnych dla społeczności rolniczej chwilach, były jedyną ostoją folkloru ludowego i tradycji, ożywiającą życie kulturalne wsi.

Do dnia dzisiejszego przetrwało niewiele tego typu czynnie działających organizacji, tym większy podziw wzbudza fakt, że przy licznych obowiązkach życia codziennego znalazły Panie czas na pracę społeczną. Pielęgnujecie polską kulturę oraz wywieracie silny wpływ na rozwój swojego najbliższego otoczenia poprzez sztukę kulinarną, rękodzieło ludowe oraz współtworzenie wielu społecznych inicjatyw.

Pragnę podziękować za aktywną działalność i wytrwałą pracę w kształtowaniu tożsamości kulturowej mieszkańców Waszego sołectwa i gminy. Jednocześnie składam serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a także dalszej satysfakcjonującej pracy na rzecz społeczności lokalnej.