Poprzednia wersja

W dniu 10 lutego 2018 roku odbył się Jubileusz 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich z Nidku. Spośród zaproszonych gości swą obecnością zaszczycili: Senator RP Andrzej Pająk, Wójt Gminy Wieprz Małgorzata Chrapek, Przewodniczący Rady Gminy Wieprz Bartłomiej Westwalewicz, Proboszcz nideckiej parafii Ks. Kan. Józef Sowiński i wielu innych. Na uroczystości obecne były także koleżanki z Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wieprz, Stowarzyszenia KGW z Andrychowa oraz z KGW Głębowice. Po serdecznych życzeniach dla jubilatek odbyły się występy artystyczne.