Poprzednia wersja

W dniu 28 grudnia 2023 r, w tenczyńskiej remizie OSP, swój jubileusz 50 – lecia świętował Zespół Regionalny Toporzanie. Na uroczystość zostało zaproszonych wielu gości, wśród nich senator Andrzej Pająk, mieszkańcy Tenczyna, rodziny członków Zespołu. Po pięknej części artystycznej w wykonaniu „Małych Toporzan” i „Toporzan”, tak Zespół jak i poszczególni jego członkowie, zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi i wyróżnieniami samorządowymi. Na wniosek dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu p. Edyty Brzezickiej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz przyznał dyplomy honorowe za zaangażowanie w upowszechnianie kultury i ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego.